av无码人妻系列一区二区

av无码人妻系列一区二区

本经呕者,入姜汁、竹茹。今人夸诞通晓者,但能言而不能行也。

但满而不痛者,此为痞气,柴胡不中与之,宜半夏泻心汤。 太阴自利,不渴,四逆汤、理中汤、术附汤。

少阴证似太阳者,汗之。阳明中风,脉浮弦,小便难,潮热而哕,小柴胡汤加茯苓。

似呕,似哕,似喘,汗下后关脉迟缓而吐,为胃寒,理中丸。其或吐利烦躁,厥逆蜷卧,皆属少阴,又为不治之证。

方论开在的本槌法中,不再录。伤寒二三日,心中悸而发汗后解,半日许复烦,脉浮数者,可更发汗,桂枝汤。

在上者,因而越之。虚烦而心中欲呕吐郁闷之状。

Leave a Reply