Vol828女神Carol小肥莹性感黑色高领轻透上衣配黑丝吊袜极致魅惑写真73P小肥莹尤蜜荟

Vol828女神Carol小肥莹性感黑色高领轻透上衣配黑丝吊袜极致魅惑写真73P小肥莹尤蜜荟

此以里证为主,里不和即是阳明病。其目赤、耳聋、胸满而烦者,用柴胡去参、夏加栝蒌实之法∶脉弦细而头痛发热者,从柴胡去参加桂之法。

是不病于伤寒,而病于阴阳勿得以男女分名也。此两阳尚熏于形身,而未内灼于脏腑也。

原其故必有宿血,以血主濡也。 ”以是知苦从火化。

 阳气不达于四肢,故厥。汗多句,直接发汗句来。

谵语潮热,下证具矣。 阳脉微而汗出少者,为自和也;汗出多者,为太过。

贝母主疗心胸郁结,桔梗能开提血气利膈宽胸。要知不转矢气者,即渴欲饮水,尚不可与,况攻下乎?

Leave a Reply