Vol832女神奶瓶土肥圆白色镂空收身上衣配黑短裙露原色丝袜诱惑写真99P奶瓶土肥圆尤蜜荟

Vol832女神奶瓶土肥圆白色镂空收身上衣配黑短裙露原色丝袜诱惑写真99P奶瓶土肥圆尤蜜荟

病而不得视者,卫气留于阴,不得行于阳,则阳气虚,故目闭也。 仲景于此辗转沉思,或因小青龙汤治合邪而误动冲气,或因五味甘草汤治冲气而移合邪,然治咳满不得不加姜辛,治冲气不得不用桂苓,无如咳满止、冲气发、冲气低、咳满作,顾此失彼,将何以为后学之准绳而孰知仲景有一证即有一方,有一变即有一法云服之当遂渴,可见服之遂渴以细辛、干姜为热药,助冲任之火上熏于面,热如醉状,下流阴股,小便难,今反不渴,其责不在细辛、干姜而在胸中素有支饮,致水气凌心,时冒作呕,故仍用桂苓以防冲气,但纳半夏以去水,水去呕止,又一变而其人形肿,则在内之支饮虽去而在上之肺气未和。

潮热之热,有时而热,不失其时。 近代针刺不传,而欲以汤药补偏救弊,调营卫而和阴阳,舍《金匮》其奚从焉观其重引经文云:阴气孤绝,阳气独发,则热而少气烦冤。

故人俱阴阳五行,无异于天地,亦无异于河图也。 然此阴阳升降,流行不息,偏不倚无过不及者,有中道焉。

心输第三椎横相去三寸,一名身枢。劳风之为病,喜在肺。

求之《金匮》脉证治法,昭昭矣。 当以其时王相作之,服药用意。

伤之者为肺风,入肩背肺俞中。左寸盛者,风寒也。

Leave a Reply