No043黑丝网袜高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No043黑丝网袜高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

 因阴火而致者,或由房劳过度,君火下流,前阴发泄不畅,直逼的,蕴积亦能生痔。蓄蛊之人,家道顺遂,自喜术灵,而不知造孽已深,不可解也。

此邪热下攻于大肠,真阴有立亡之势[1]。[3]四原本作"曰",据文义改。

太阳之气偶衰,无论何节何候中,不正之气干之,一年六气,即风、寒、暑、湿、燥、火。血为阴,阴伤而引水以救者,阴与阴相亲也。

 若见洪大细数,或弦,或紧,或劲,或如击石,或如粗绳,或如雀啄、釜沸,皆死亡之候。素来声细,不作病看,有病而始见声低息短,则为不足。

病则无冬无夏,无劳无逸,皆有外越之机,身体秘见不安之状。 既得之矣,鹳且逐卵而仆于地。

毒流已久,祸延已深,不得不急为剪除也。即有当服附子,而亦不肯服者,不胜屈指矣。

Leave a Reply