Vol057巨乳美女林美惠子沙巴旅拍学生制服秀豪乳诱惑30P林美惠子糖果画报

Vol057巨乳美女林美惠子沙巴旅拍学生制服秀豪乳诱惑30P林美惠子糖果画报

无病而呃者,不必治也。 阳邪在阳分,遇阳时故热作。

又方,荠根为末,饮服方寸匕。而有恶寒不恶寒之分者,以冬时阳气潜藏,表阳虚,故怯寒;春月阳气升发,表阳盛,故不怯寒也。

积年累月,渐至顿滞而死,死后复易旁人,乃至灭门。 又有众痹、周痹之名。

以上气喘急者宜之。 《准绳》急喉痹,有声如鼾,痰涎响者,此为肺绝之候,宜参膏,用姜汁、竹沥开服,或先煎独参汤救之,迟则不及。

牛膝根茎叶酒煮服,治小便不利,茎中痛欲死,及妇人血结坚痛,如神。火气得谷气助之上升,故化涕以出。

然其肿痛顽麻,即《经》所谓痹也;纵缓不收,即《经》所谓痿也;甚而气上冲心腹,即《经》所谓厥逆也。湿痰,多而易出。

Leave a Reply